Några minnesregler för hundägare
 
 
⦁ Hunden förstår inte vad du säger-vad som för dej är ett språk, är för hunden signaler. 

⦁ Vänta dej inte att hunden ska tänka, det är mycket nog om du själv gör det. 

⦁ Hunden kan inte förutse effekten av ett handlande, därför måste du vara den bestämmande och den som tar ansvar.

⦁ Dressyr är ett samarbete, inte en tvekamp. Både du och din hund ska samarbeta, men en skall bestämma. Se till att det blir DU.

⦁ En hund kan "trotsa". Antingen har den inte förstått eller också är dun vettskrämd. VEMS är felet???

⦁ Om ett moment innebär avvänjning samtidigt med inlärning, gå försiktigt fram.

⦁ Det bästa resultatet får man genom att utnyttja hundens medfödda beteende. Arbeta så vitt det är möjligt med den, inte i mot den. All inlärning skall ske med lek.

⦁ Det bästa resultat får man genom att utnyttja hundens medfödda beteende. Arbeta så vitt det är möjligt med den, inte i mot den. All inlärning skall ske med lek.

⦁ Lär dej känna igen överslagshandlingar, så Du inte uppfattar dom som "trilska" och eller dumhet.

⦁ Kom ihåg att hunden omedelbart känner om du bli arg/irriterad. Försök inte spela lugn. Du lurar inte hunden bara dig själv. Lär dig vara lugn.

⦁ Råkar du ändå bli arg/irriterad -avbryt övningen omedelbart. En rädd hund kommer du ingenstans med.

⦁ Visa hänsyn mot din hund! Begär inte mer av hunden än av dig själv!! Va konsekvent och ge ALDRIG ett kommando som du inte har rimliga utsikter att lyckats med.

⦁ Det är inte hunden som hittar på det här med dressyr, så det är DIN skyldighet att göra arbetet roligt.

⦁ Till sist: Ett straff av vilken art det månde vara, även det lättaste OBEHAG, måste alltid komma med en gång. Straff som kommer efter brottet är inte straff, utan Djurplågeri. Hunden upplever det som straff, när du surar efter en misslyckad träning eller övning. Det är ALDRIG hundens fel att den misslyckas, utan det är DU.